Nieuwsbericht Binnenkort zebra op Stationsweg Bedum

Gepubliceerd op: 24 mei 2011

In de eerste helft van juni wordt een voetgangersoversteekplaats in de Stationsweg in Bedum aangebracht. De ‘zebra’ wordt in een later stadium voorzien van een signaleringsysteem voor het wegverkeer en een zogenaamde ‘rateltikker’. Die beide laatste voorzieningen komen na de zomervakantie.

Wens Bedumer samenleving

De wens om voor voetgangers een veilige oversteek over de drukbereden doorgaande weg te realiseren, leeft breed in de Bedumer samenleving. Het gemeentebestuur heeft de roep om maatregelen van meet af aan gesteund. De realisering van een voetgangersoversteekplaats liet echter om verschillende redenen op zich wachten. Allereerst was overleg met aanwonenden en winkeliers nodig; voor het aanbrengen van de voorzieningen moet een parkeerplaats wijken. Daarover is inmiddels overeenstemming bereikt. Verder moesten verschillende adviezen worden afgewacht. Na de officiële publicatie in februari van dit jaar diende de ‘Werkgroep Leefbaarheid en Veiligheid Gemeente Bedum’ een bezwaarschrift in: de werkgroep wilde de oversteekplaats ook voorzien van stoplichten. Overleg met die werkgroep leidde tot een oplossing die voor zowel de gemeente als de werkgroep acceptabel was: de oversteekplaats wordt voorzien van een signaleringsinstallatie. Voetgangers die willen oversteken, drukken op een knop en daarmee worden waarschuwingslichten voor het wegverkeer in werking gesteld. Tegelijkertijd wordt een ‘ratelklikker’ geactiveerd. Die laatste voorziening is speciaal voor visueel gehandicapten. Ook van Algemeen Plaatselijk Belang en het Bedumer wielercomité kwamen opmerkingen binnen die nader onderzocht moesten worden. Het signaleringssysteem is betrekkelijk nieuw. Met een fel oplichtend LED-verlichtingssysteem wordt het gebruik van de oversteekplaats voor weggebruikers benadrukt. In verband met enkele maanden levertijd van het systeem en de ratelklikker worden deze voorzieningen pas na afloop van de zomervakantie geplaatst.