Nieuwsbericht Bijeenkomst over transporten voor bouw tijdelijke school

Gepubliceerd op: 04 april 2016

Volgende maand begint de bouw van de tijdelijke school  bij de ijsbaan in Bedum. De school gaat onderdak bieden aan de leerlingen van de basisscholen in Bedum. Die scholen worden de komende drie jaar aardbevingsbestendig gemaakt of er wordt nieuwbouw gepleegd. Over het bouwverkeer voor de tijdelijke school en de verkeersmaatregelen belegt de gemeente op 13 april een inloopbijeenkomst in het Trefcentrum in Bedum. Belangstellenden kunnen er van 17.00 tot 19.00 uur terecht.

Vrij veel verkeer tijdens bouw

De bouw van de school brengt vrij veel bouwverkeer met zich mee. Dat verkeer rijdt van een opslagterrein in de stad Groningen via de Eemshavenweg en de St. Annerweg naar Bedum. De vrachtauto's worden via de Reiger de wijk Ter Laan in geleid. De bouwlocatie aan de weg Ter Laan wordt via de Fazant bereikt.

Het gaat om soms forse transporten; de school bestaat uit verschillende units die in hun geheel naar de bouwplaats worden gereden. Voor het transport in de bebouwde kom van Bedum worden verkeersregelaars ingezet. Verder geldt in de wijk Ter Laan een snelheidsbeperking voor de vrachtauto's. Op de drukste dagen rijdt er één vrachtwagen  per drie kwartier. In totaal gaat het om ongeveer 70 transporten. De vrachtauto's kruisen elkaar niet in Bedum. Dat gebeurt op de Eemshavenweg.

Ingebruikname na zomervakantie

De tijdelijke school komt na de zomervakantie in gebruik. De Horizon en de St. Walfridusschool trekken er als eerste in. De tijdelijke school wordt geleverd door het bedrijf Jan Snel uit het Utrechtse Montfoort. Dat bedrijf leverde de tijdelijke school in Loppersum ook. Jan Snel verzorgt de transporten van de units en andere materialen zelf. Naast medewerkers van de gemeente zijn  er in het Trefcentrum vertegenwoordigers van het Utrechtse bedrijf aanwezig  om het publiek te woord te staan.

Impressie tijdelijke school