Nieuwsbericht Bewoners 'Plan Oost' initiatiefrijk

Gepubliceerd op: 20 januari 2014

In de wijk 'Plan Oost'  in Bedum loopt sinds september 2013 het proefproject 'wijkaanpak'. In korte tijd is veel initiatief in de wijk ontplooid. De gemeente is verheugd met dit eerste resultaat. In de woorden van wethouder Menne van Dijk: “Het project loopt  enkele maanden,  en ik ben verrast door het aantal initiatieven van wijkbewoners, dit belooft veel goeds!”

De wijkaanpak

Met de wijkaanpak wil de gemeente bereiken dat inwoners zich inzetten voor en meer invloed krijgen op hun eigen woonomgeving. Ook vindt de gemeente het van belang dat bewoners naar elkaar omzien.  

De initiatieven

Tientallen wijkbewoners zijn gestart met allerlei initiatieven. Een korte impressie:   

Speeltuinen

In De Populieren, De Lijnbaan en De Vlasakker zijn er plannen om twee speeltuinen opnieuw in te richten. Deze plannen moeten aansluiten bij de speelbehoeften van de kinderen in de buurt.

Openbaar groen

In een aantal straten willen bewoners de inrichting en het onderhoud van het groen verbeteren. Samen met de gemeente werken zij aan nieuwe plannen. Kinderen van De Eiken planten begin dit jaar bollen om de straat op te fleuren. Ook zetten bewoners zich in voor een betere verkeersveiligheid voor voetgangers. Zo wordt een voetpad aangelegd tussen de Drie Rozen en de Kwekerij.

Nauwere contacten

Ook maken bewoners zich sterk voor betere contacten in de buurt. Met dit doel voor ogen organiseren zij bijvoorbeeld burendagen. Buurtvereniging ‘d Olle Ambachten heeft daarnaast lief- en leedkalenders gemaakt. Weer een ander initiatief is de ‘eettafel’ die een van de wijkbewoners eens per maand organiseert. Straatgenoten kunnen hier aanschuiven voor een maaltijd en een praatje.

‘Strooiweb’

Voor gladheidsbestrijding is een ‘strooiweb’ in oprichting. Dit is een pool van vrijwilligers die bij winters weer de stoep schoonhouden en/of zout strooien. Zes vrijwilligers hebben zich inmiddels hiervoor aangemeld. Dit aantal is nog onvoldoende om de hele wijk te kunnen bedienen. Naast extra vrijwilligers zoekt ‘strooiweb’ iemand die het werk wil coördineren. De gemeente faciliteert dit initiatief waar nodig en levert bijvoorbeeld het zout aan.

Jongerenactiviteiten

Jongeren zijn persoonlijk aangeschreven en uitgenodigd om mee te denken over hun buurt. Geen enkele jongere heeft gereageerd. “Erg jammer vind ik dat”, aldus Menne van Dijk. “Ik stel me zo voor dat jongeren andere wensen hebben voor de buurt dan hun ouders. Ik hoop dat zij zich alsnog melden met wensen en ideeën”.

Het vervolg van het project

Het proefproject in ‘Plan Oost’ duurt (vooralsnog) tot en met maart van dit jaar. Als het project een succes blijkt, dan wordt het mogelijk ook in andere buurten en dorpen in de gemeente Bedum uitgevoerd.

Aanmelden

Inwoners van Plan Oost (met name jongeren) met suggesties, of anderen die zich bijvoorbeeld willen aanmelden voor ‘strooiweb’, kunnen contact opnemen met Lisette Stuut:  l.stuut@s-w-d.nl  of via tel. 06 39 11 41 25.  Zij coördineert als opbouwwerker de bewoners initiatieven, en de werkgroepen die hiermee aan de slag gaan.