Nieuwsbericht Bewoners maken keuzes in eigen straat: Prof. Boermastraat in Bedum wordt opnieuw ingericht

Gepubliceerd op: 11 juli 2012

De komende herfst wordt begonnen met de herinrichting van de Prof. Boermastraat in Bedum. Het werk  is onderdeel van het project ‘Herinrichting Professorenbuurt’, waarin de gemeente nauw samenwerkt met woningstichting Wierden en Borgen. De bewoners van de Prof. Boermastraat hebben grote invloed gehad op de herinrichtingsplannen. Via het internet konden zij aangeven hoe de straat moet worden ‘aangekleed’. Het college van burgemeester en wethouders volgt de voorkeuren van de straatbewoners.

 

De riolering in de Prof. Boermastraat is aan vervanging toe. Dit is voor het college aanleiding om, naast de vervanging van het riool, de straat opnieuw in te richten. Eind mei zijn de bewoners al ingelicht over de globale plannen. Tijdens die bijeenkomst had een groep bewoners van het westelijke deel van de straat bezwaar tegen het terugbrengen van het aantal parkeerplaatsen daar. Na overleg met een delegatie van die bewoners is de parkeergelegenheid in de definitieve plannen uitgebreid.

Na de bijeenkomst van eind mei kregen de bewoners de gelegenheid om via het internet aan te geven wat voor boomsoort en type bodembedekker  er na de herinrichting moeten komen. Ook kon een keuze worden gemaakt uit het type trottoirband en het soort bakstenen dat voor de parkeervakken gebruikt gaat worden. De bewoners kregen verder twee ‘parkeervarianten’ voor de straat voorgelegd. Ze konden tenslotte bepalen welke kleur de straatlantaarns moeten krijgen.

Van de mogelijkheid om invloed op de inrichting van de straat uit te oefenen werd door 29 van de 41 gezinnen (70 procent) gebruik gemaakt. De voorkeuren van de bewoners zijn nagenoeg helemaal in de definitieve plannen opgenomen. Daarbij is het principe gehanteerd dat de meeste stemmen gelden.  Het is de eerste keer dat de gemeente op deze manier de inrichting van een straat door de bewoners laat bepalen. Het college wil de systematiek vaker inzetten bij de herinrichting van straten en buurten.

Het werk aan de Prof. Boermastraat begint in de loop van de komende herfst en moet in de lente van 2013 klaar zijn. Het project wordt na de zomervakantie aanbesteed.