Nieuwsbericht Bedumers worden betrokken bij gemeentelijk verkeersveiligheidsplan

Gepubliceerd op: 19 april 2011

Binnenkort wordt een begin gemaakt met bijeenkomsten waarin Bedumers hun zegje kunnen doen over de verkeersveiligheid in de gemeente. De inbreng van de bevolking wordt gebruikt in een op te stellen gemeentelijk verkeersveiligheidsplan. In dat plan worden knelpunten op het gebied van verkeersveiligheid opgenomen en oplossingen aangedragen.

Plan sinds 1998

De gemeente werk al sinds 1998 met een dergelijk plan. Als uitvloeisel daarvan zijn 30-kilometergebieden ingesteld, is de maximumsnelheid op buitenwegen verlaagd naar 60 kilometer en zijn onoverzichtelijke situaties verbeterd. Het plan uit 1998 wordt nu dus geactualiseerd en aangepast aan de huidige inzichten. Daarvoor is ‘input’ vanuit de Bedumer bevolking nodig. Met dat oogmerk organiseert de gemeente een aantal ‘inloopbijeenkomsten’. De eerste is in Onderdendam. Dorpsbewoners zijn op dinsdag 26 april van 17.00 tot 20.00 uur welkom in dorpshuis Zijlvesterhoek. Op woensdag 28 april kunnen Bedumer van 16.00 tot 19.00 uur in het gemeentehuis terecht. De bevolking van Zuid en Noordwolde is op 9 mei vanaf 19.30 uur welkom in De Kern. Die laatste bijeenkomst wordt gecombineerd met een ‘dorpenronde’.

Het verkeersveiligheidsplan wordt naar verwachting nog dit jaar door de gemeenteraad vastgesteld.