Nieuwsbericht Bedumers kunnen onderzoek naar tracé oostelijke ontsluitingsweg volgen

Gepubliceerd op: 31 januari 2014

Onlangs kwam een werkgroep die studie doet naar tracés voor de nieuwe oostelijke ontsluitingsweg bij Bedum voor het eerst bij elkaar. In de werkgroep zitten vertegenwoordigers van belangenorganisaties, groepen bewoners en de provincie en de gemeente. De werkgroep moet voorstellen gaan doen die uiteindelijk leiden tot een advies aan de provincie over het meest optimale tracé voor de weg.

Het proces, dat in november van dit jaar moet worden afgerond, is voor Bedumers en andere geïnteresseerden te volgen. Informatie is te vinden op de site van de gemeente Bedum en op de site N361veilig.nl

De werkgroep is ingesteld door de provincie Groningen. Zowel de provincie als het gemeentebestuur van Bedum hechten aan een open en transparante planprocedure; inwoners en andere belanghebbenden moeten het proces op de voet kunnen volgen en hun zegje over de ontwikkelingen kunnen doen. Voor dat laatste kunnen ze terecht bij de leden van de werkgroep. De contactinformatie van die leden staat op de beide sites.

De inspanningen van de werkgroep moeten in de eerste helft van mei leiden tot een voorkeur voor een tracé.  Die voorkeur gaat daarna uitgebreid de inspraak in. Begin november van dit jaar beslissen Provinciale Staten en de Bedumer gemeenteraad over een definitief tracé voor de weg. Die weg wordt een alternatief voor de doorgaande route door het centrum van Bedum. Die route verwerkt momenteel veel zwaar vrachtverkeer dat voor een belangrijk deel  de Bedumer vestiging van het zuivelconcern FrieslandCampina als bestemming heeft. De provincie Groningen neemt het grootste deel van de aanlegkosten voor zijn rekening. Het zuivelconcern en de gemeente dragen daar ook aan bij.