Nieuwsbericht Bedumers kiezen tot nu toe voor zelfstandigheid

Gepubliceerd op: 24 maart 2013

Tot nu toe hebben bijna 350 Bedumers zich via de gemeentelijke website uitgesproken voor of tegen een gemeentelijke herindeling. Een flinke meerderheid – bijna 70 procent – is voor een zelfstandige gemeente Bedum die op grotere schaal met andere gemeenten samenwerkt. Iets meer dan een kwart van de stemmers is voorstander van een herindeling en bijna vijf procent zegt het niet uit te maken.

De stemming loopt sinds vrijdag 15 maart. De Bedumers kunnen zich nog tot 1 april uitspreken. Naast de poll en de enquête op de gemeentelijke website  is de afgelopen week een ‘papieren versie’ in een huis aan huisblad verschenen. De stem van de inwoners zal door de gemeenteraad worden meegewogen in het standpunt dat in de loop van april naar de provincie gaat.

Wat als herindeling onvermijdelijk blijkt?

De peiling onder de bevolking richt zich ook op de vraag met welke gemeenten Bedum samen moet gaan als herindeling onvermijdelijk blijkt. De uitkomsten daarvan leveren een gevarieerd beeld op. De variant van samenvoeging met de stad Groningen en het samenvoegen van de ‘schil’ van gemeenten ten noorden van Groningen (Zuidhorn, Winsum, Bedum en Ten Boer) strijden om de eerste plaats. Voor de door de commissie Jansen aanbevolen herindeling van Bedum met De Marne en Winsum en delen van Eemsmond en Zuidhorn lijken de Bedumers niet echt warm te lopen. Dat geldt ook voor de samenvoeging van alle Noord Groninger gemeenten die indertijd de Regioraad vormden.

Het aantal uitgebrachte varianten blijft overigens achter bij het aantal stemmers op de vraag of er al dan niet heringedeeld moet worden. Er zijn rond de 50 reacties ontvangen. De gemeente heeft de indruk dat alleen voorstanders van herindeling een voorkeursvariant opgeven. Burgemeester Henk Bakker vindt dat jammer: “Ook de Bedumers die tegen herindeling zijn, vragen we met nadruk om toch een variant te kiezen. Dat geeft ons een handvat, mocht de herindelingstrein onverhoopt niet te stoppen zijn.” Soortgelijke woorden sprak Bakker in de extra raadcommissievergadering van 19 maart.

Bijeenkomsten

Het gemeentebestuur gaat ook nog in gesprek met de inwoners over herindeling. Volgende week zijn er bijeenkomsten in Bedum, Onderdendam en Zuidwolde. Die worden op 25, 26 en 27 maart gehouden in respectievelijk het Trefcentrum Bedum, Zijlvesterhoek (Onderdendam) en Het Anker (Zuidwolde). De avonden beginnen om 19.30 uur.  Voor de avond in Bedum heeft de gemeente minister van Binnenlandse Zaken, Ronald Plasterk ook uitgenodigd. Die heeft tot op heden, ondanks herhaalde verzoeken, nog niks van zich laten horen.