Nieuwsbericht Bedum komt met starterslening

Gepubliceerd op: 04 juni 2014

Het college van burgemeester en wethouders stelt de raad voor om in Bedum startersleningen te gaan verstrekken De regeling gaat, als de raad er mee instemt, op 1 juli aanstaande in. Het college vraagt de raad een krediet van maximaal 100.000 euro beschikbaar stellen voor de leningen.  Het rijk legt daar eenzelfde bedrag naast. Op deze manier kunnen in eerste instantie zes tot zeven starters op de woningmarkt worden geholpen. De leningen zijn bedoeld voor starters  die geen volledige hypotheek bij een bank kunnen krijgen. In zulke gevallen kan maximaal 30.000 euro van de gemeente worden geleend. De lening is de eerste drie jaar aflossingsvrij. Ook hoeft dan geen rente te worden betaald. Na die periode van drie jaar worden op basis van een inkomenstoets nieuwe rente- en aflossingsbedragen vastgesteld.  

Meer kansen op de woningmarkt

Volgens wethouder Jan-Willem van de Kolk wil het college met de leningen een steentje bijdragen aan het vlot trekken van de lokale woningmarkt: “Met de lening bieden we starters meer kansen op de woningmarkt.  De lening kan hen over de drempel heen helpen om zich te vestigen in één van onze fraaie nieuwbouwlokaties. De regeling geldt overigens niet alleen voor starters uit Bedum: ook kopers van buiten de gemeente kunnen er voor in aanmerking komen.”

Beschikbaar voor nieuwbouwwoningen Ter Laan en De Plank

De leningen zijn alleen beschikbaar voor de koop van nieuwbouwwoningen in de plannen Ter Laan en De Plank in Bedum. Bestaande koopwoningen vallen buiten de regeling. De maximale koop/aanneemsom voor de woning wil het college bepalen op 170.000 euro.

De rente en aflossing die de starters betalen, komen in een fonds dat beheerd wordt door het Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederland (SVN). Ook bij verkoop van de woning komt het uitgeleende geld in dat fonds. Daarmee kunnen weer nieuwe leningen worden verstrekt. Mochten de kopers niet meer aan de betalingsverplichtingen kunnen voldoen dan loopt de gemeente alleen rente mis. De Nationale Hypotheek Garantie staat borg voor het uitgeleende bedrag.

Het voorstel van het college komt in de raadsvergadering van 19 juni aan de orde.