Nieuwsbericht Bedum informeert bewoners over centrumplannen

Gepubliceerd op: 05 april 2017

Op dinsdag 11 april houdt de gemeente Bedum een inloopbijeenkomst waarin voortgang van de plannen voor het centrum van Bedum wordt gepresenteerd. Belangstellenden zijn van harte welkom van 16.30 tot 20.00 uur in het gemeentehuis. De centrumplannen komen binnenkort in een stroomversnelling. De werkzaamheden hebben onder meer gevolgen voor de bereikbaarheid van het centrumgebied van het dorp.

Een vitaal en toekomstbestendig centrum

Met de plannen zet Bedum in op een aantrekkelijk, vitaal en toekomstbestendig centrum. Daarvoor zijn verschillende ingrepen in de openbare ruimte nodig. Voordat daarmee wordt begonnen,  wordt de riolering in De Vlijt en het Kerkplein vernieuwd. Dat gebeurt in twee fasen. Hiermee wordt eind mei/begin juni begonnen.

Fase 1

In de eerste fase wordt de riolering vanaf de Schoolstraat tot aan de Bazuinslaan aangepakt. Dit werk moet in de loop van september klaar zijn.  De tweede fase start in oktober en is naar verwachting  in de loop van april 2018 afgerond. Tijdens de werkzaamheden wordt het verkeer van en naar het centrum omgeleid.

Fase 2

In de loop van het komend voorjaar wordt begonnen met de tweede fase van de nieuwbouw van het wooncomplex  'Bederawalda'. De nieuwbouw komt westelijk van het parkgebied langs De Vrije Gang. Het gaat om zogenaamde 'levensloopbestendige woningen'. Als die gerealiseerd zijn, wordt een begin gemaakt met de derde en laatste fase van het wooncomplex. 'Bederawalda' moet in 2020 helemaal gerealiseerd zijn.

Gezondheidscentrum en appartementen

Verder wordt er gewerkt aan de komst van een gezondheidscentrum op het Kerkplein. Op de locatie van het oude Groene Kruisgebouw en het voormalige politiebureau aan De Vlijt komen mogelijk koop en huurappartementen in de duurdere sector. Ook is daar wat winkelruimte voorzien.

Basisscholen

Naast deze projecten staan het aardbevingsbestendig maken van christelijke basisschool 'De Regenboog' en nieuwbouw voor de openbare 'Togtemaarschool' op het programma. Beide scholen staan aan de rand van het centrumgebied.

Plein

Voorlopig sluitstuk van de ingrepen in het centrum is de realisatie van een nieuw plein. Dat moet komen op de plek waar nu het winkelcentrum De Nieuwe Vlijt staat. Het parkgebied bij Bederawalda wordt dan 'het centrum in getrokken'.

Herinrichting Waldadrift

Het werk in het centrum leidt er toe dat de voorgenomen herinrichting van de Waldadrift opschuift in de tijd. Hiervoor is gekozen omdat de bereikbaarheid anders in het geding komt. Die herinrichting staat nu voor 2018 op de rol.

Speciale krant over de centrumplannen

De gemeente heeft een speciale krant uitgebracht waarin alle projecten worden belicht. De krant wordt huis aan huis in de gemeente verspreid.

Centrumplannen Bedum 2017 webversie

Klik op de foto om een grotere versie te bekijken.