Nieuwsbericht Bedum blinkt uit in 'schoon'

Gepubliceerd op: 10 september 2015

Bedum is een schone gemeente. Onderzoeksbureau Royal Haskoning/DHV concludeert dat in een rapport, de 'Schoonmonitor 2015'. Op het onderhoudsniveau van de openbare ruimte  wordt 'hoog' tot 'zeer hoog' gescoord. De algehele resultaten zijn zelfs iets beter dan die van de voorgaande jaren.

De onderzoekers zijn in juni van dit jaar op 66 locaties in Bedum, Onderdendam en Zuidwolde op zoek gegaan naar de aanwezigheid van zwerfafval. Daarbij zijn onder meer winkelstraten en de omgeving van horecagelegenheden en supermarkten aangedaan. Daarnaast is onderzoek gedaan op zogenaamde 'hotspots'; scholen, bushaltes, 'hangplekken' voor de jeugd en de omgeving van het station in Bedum. Op vrijwel alle locaties bleek zich niet of nauwelijks zwerfvuil te bevinden. Op een schaal van 1 tot 5 (zeer schoon) wordt over het algemeen een vier of hoger gescoord.

'Weinig tot bijna geen' hondenpoep

Royal Haskoning/DHV beoordeelde ook de aanwezigheid van vuil in woonwijken en parken en groenvoorzieningen. De score ligt ook hier rond of ruim boven een vier; woonwijken worden door de onderzoekers als 'zeer schoon' aangemerkt. Ze merken ook op dat er in de gemeente 'weinig tot bijna geen' hondenpoep wordt aangetroffen.

Het bedrijventerrein in Bedum, de hoofdfietsroutes  en de doorgaande wegen in de gemeente worden eveneens als schoon beoordeeld. De fietsenstalling bij het station in Bedum laat wel enige vervuiling zien. Deze stalling is, stellen de onderzoekers, 'moeilijk te reinigen'.

In het centrum van Bedum wordt wel meer zwerfafval aangetroffen dan elders. Het gaat met name om de parkeerplaats achter de Grotestraat en de omgeving van de supermarkt daar. De onderzoekers stellen vast dat de parkeerplaats door de inrichting moeilijk schoon te maken is. Momenteel wordt de parkeervoorziening opnieuw ingericht. Dat zal, luidt de verwachting, het probleem ten dele oplossen.

Toename onkruid

De onderzoekers hebben ook geconstateerd dat in een enkel geval prullenbakken vol zijn. Ook rond het populaire Arjen Robben voetbalveldje aan de Waldadrift in Bedum is sprake van wat vervuiling en bekladding. Verder is er sprake van iets meer onkruid tussen trottoirtegels en straatklinkers dan in voorgaande jaren werd geconstateerd.

De gemeente koestert het hoge niveau. Bedum laat sinds 2009 jaarlijks onderzoek doen. De resultaten over 2015 wijken amper af van die van voorgaande jaren. Op bepaalde punten wordt zelfs iets beter gescoord.

Milieuwethouder Jan-Willem van de Kolk is ingenomen met de resultaten. "Het rapport toont aan dat Bedum de zaken goed voor elkaar heeft. Een schone openbare ruimte is belangrijk voor het woon- en leefgenot. Het gaat vaak hand in hand met het gevoel van veiligheid en leefbaarheid. Niet alleen door de vele voorzieningen maar ook door het onderhoudsniveau is Bedum een uitstekende woongemeente. Ondanks de grote bezuinigingen houden we daarom vast aan onze doelstelling: onze inwoners een aantrekkelijke, opgeruimde woon- en leefomgeving bieden."