Nieuwsbericht Bedum blinkt uit in 'schoon'

Gepubliceerd op: 03 november 2014

Bedum is een schone gemeente. Onderzoeksbureau Royal Haskoning/DHV concludeert dat in een rapport, de ‘Schoonmonitor 2014’. Op het onderhoudsniveau van de openbare ruimte  wordt ‘hoog’ tot ‘zeer hoog’ gescoord.

Wethouder Jan-Willem van de Kolk is ingenomen met de resultaten. “Het rapport toont aan dat Bedum de zaken goed voor elkaar heeft. Een schone openbare ruimte is belangrijk voor het woon- en leefgenot. Het gaat vaak hand in hand met het gevoel van veiligheid en leefbaarheid. Niet alleen door de vele voorzieningen maar ook door het onderhoudsniveau is Bedum een aantrekkelijke woongemeente. Ondanks de grote bezuinigingen houden we daarom vast aan onze doelstelling: onze inwoners een fijne, opgeruimde woon- en leefomgeving bieden.”

Niet of nauwelijks zwerfvuil

De onderzoekers zijn in juni van dit jaar op 64 locaties in Bedum, Onderdendam en Zuidwolde op zoek gegaan naar de aanwezigheid van zwerfafval. Daarbij zijn onder meer winkelstraten, de omgeving van horecagelegenheden en supermarkten aangedaan. Daarnaast is onderzoek gedaan op zogenaamde ‘hotspots’; scholen, bushaltes, ‘hangplekken’ voor de jeugd en de omgeving van het station in Bedum. Op vrijwel alle locaties bleek zich niet of nauwelijks zwerfvuil te bevinden. Op een schaal van 1 tot 5 (zeer schoon) wordt over het algemeen een vier of hoger gescoord.

Woonwijken zeer schoon

Royal Haskoning/DHV beoordeelde ook de aanwezigheid van vuil in woonwijken en parken en groenvoorzieningen. De score ligt ook hier rond of ruim boven een vier; woonwijken worden door de onderzoekers als ‘zeer schoon’ aangemerkt. Wel merken ze op dat er in een groenstrook aan de Schoolstraat in Bedum relatief veel hondenpoep voorkomt. Dat is elders in de gemeente nauwelijks een probleem. Het bedrijventerrein in Bedum, de hoofdfietsroutes  en de doorgaande wegen in de gemeente worden eveneens als schoon beoordeeld.

Toename onkruid

In het centrum van Bedum wordt wel meer zwerfafval aangetroffen dan elders. Het gaat met name om de parkeerplaats achter de Grotestraat en de omgeving van de supermarkt daar. Dat deel van het centrum wordt beheerd door een particuliere eigenaar. De onderzoekers bevelen aan om met de daar gevestigde winkeliers in overleg te gaan.  De onderzoekers hebben ook geconstateerd dat in enkele gevallen prullenbakken, verkeersborden en ander straatmeubilair door groen minder goed zichtbaar zijn. Verder is er sprake van wat meer onkruid tussen trottoirtegels en straatklinkers dan in voorgaande jaren werd geconstateerd.  

De gemeente koestert het hoge niveau. Bedum laat sinds 2009 jaarlijks onderzoek doen. De resultaten over 2014 wijken amper af van die van voorgaande jaren. Bedum ontvangt sinds 2013 voor tien jaar lang 12.500 euro jaarlijks geld van de Stichting Afvalfonds Verpakkingen. Met dat geld zet de gemeente Bedum ook het komende jaar in op snelle maatregelen, educatie en communicatie.