Nieuwsbericht Alternatieve fietsverbinding Bedum-Groningen opgenomen in strooiroute

Gepubliceerd op: 23 januari 2013

Door de aanleg van de ‘fietsroute-plus’ langs de Groningerweg (N 994) tussen Bedum en de stad moeten fietsers deels gebruik maken van een alternatieve route. Die route leidt fietsers via vanaf Bedum via het Krimstermolenpad naar Zuidwolde en Groningen. De gemeente heeft besloten die fietsroute ingeval van gladheid te gaan strooien. Van de route wordt veel gebruik gemaakt door scholieren en forensen.

Met de aanleg van de  fietsroute-plus – een hoogwaardige, comfortabele fietsverbinding langs de Groningerweg – is onlangs begonnen. Fietsers moeten daarom gebruik maken van een omleidingsroute. Die loopt vanaf Bedum langs het Boterdiep naar de Ellerhuizerbrug. Daar moet de Groningerweg worden overgestoken. Via Ellerhuizen en het Krimstermolenpad wordt Zuidwolde bereikt. Daar vandaan kan naar Groningen worden gefietst.

Het fietspad tussen de Waldadrift in Bedum en Ellerhuizen (het Ellerhuizerkleipad) maakt geen onderdeel uit van de omleidingsroute. Daar wordt dan ook niet gestrooid ingeval van gladheid.