Nieuwsbericht Aftrap brandveiligheidscampagne Bedum en Ten Boer

Gepubliceerd op: 20 februari 2012

Burgemeesters bieden rookmelder en blusdeken aan
Foto: Egbert Euser
De gemeenten Bedum en Ten Boer starten deze maand met een voorlichtingstraject over brandveiligheid. Aanleiding zijn de uitkomsten van een onderzoek naar blusvoorzieningen in de provincie Groningen. Andere gemeenten kennen daarom een vergelijkbare aanpak. De gemeenten voldoen aan hun plicht, maar bij een aantal specifieke locaties in het buitengebied zou er een bluswaterprobleem kunnen ontstaan als er een grote brand ontstaat. De brandweer neemt hiervoor organisatorische maatregelen. Daarnaast doet de brandweer met een kosteloze brandveiligheidscheck ook een beroep op de betreffende inwoners om brand te voorkomen. Tevens kan er in de woning gratis een rookmelder geplaatst. 

De aftrap van deze campagne werd gedaan door de burgemeester Bakker van Bedum en Van de Nadort van Ten Boer. Op maandagochtend 20 februari hebben zij een gezin in het buitengebied bezocht, een brandveiligheidscheck uitgevoerd en een rookmelder en blusdeken overhandigd. 

Witte vlek

Indien er in de directe omgeving van 200 meter rondom een woning geen brandkraan of andere bluswatervoorziening aanwezig is, zoals een vijver of kanaal, dan spreekt men van een zogenaamde ‘witte vlek’. Het wil trouwens niet zeggen dat er per definitie onvoldoende water is op deze locatie. Het eerste brandweervoertuig dat uitrukt bij een brandmelding heeft namelijk standaard minimaal 1.500 liter water aan boord. In de gemeenten Bedum en Ten Boer bevinden zich resp. ongeveer 110 en 60 adressen in die ‘witte vlekken’.

Snellere opschaling in buitengebied

Eén van de organisatorische maatregelen is dat in met name de buitengebieden sneller wordt opgeschaald bij een brandmelding. Dit betekent dat er meerdere blusvoertuigen ter plaatse komen. Ook wordt sneller het grootwatertransport opgeroepen, zodat er in korte tijd veel bluswater beschikbaar is. Naast deze eigen maatregelen doet de brandweer mede een beroep op de bewoners.

Logo Smokey, aftrap brandveiligheidscampagne Bedum en Ten Boer

 

Beroep op bewoners

Bewoners in het buitengebied kunnen zelf de kans op (schade door) brand verkleinen door een aantal eenvoudige maatregelen te nemen, zoals het ophangen van rookmelders, de aanschaf van een blusdeken en het verstandig omgaan met elektrische apparatuur. Om bewoners hierbij te ondersteunen bieden de gemeenten een kostenloze brandveiligheidscheck aan. Bewoners krijgen praktische adviezen hoe een brand te voorkomen en wat er moet gebeuren als het onverhoopt toch misgaat. 

Brandveiligheidscheck

Bewoners wie het betreft in het buitengebied, ontvangen een brief thuis op de deurmat. Hierin staat aangegeven hoe men de brandveiligheidscheck kan aanvragen. Meer informatie, tips en adviezen over brandveiligheid staat op www.brandveiligheidthuis.nl.