Nieuwsbericht Aanleg speeltuintje Ter Laan 4 na zomervakantie

Gepubliceerd op: 02 juli 2013

Onlangs konden de buurtkinderen uit de wijk Ter Laan 4 in Bedum hun eigen speeltuinontwerp bij de gemeente inleveren. Dat speeltuintje moet komen op een grasveld aan de Valk/Aalscholver in de nieuwbouwwijk. De gemeente heeft onlangs overleg gehad met de leverancier van de speeltoestellen. Die ziet door drukke werkzaamheden elders geen mogelijkheid de speelplek nog voor de zomervakantie aan te leggen.

De kinderen in de wijk mochten aangeven op welke plek speeltoestellen moeten komen te staan. Uit de resultaten bleek dat een meerderheid van die kinderen in grote lijnen instemt met het inrichtingsvoorstel dat door de leverancier was gedaan. Twee van de zeven toestellen krijgen een andere plaats dan de leverancier in eerste instantie voor ogen had. De gemeente volgt daarmee dus de wens van de kinderen.

Voor de raadpleging werden 90 gezinnen met kinderen tot 13 jaar in de wijk benaderd. Ruim een derde van die gezinnen heeft gereageerd. Met de aanleg wordt na de zomervakantie begonnen. Voor de officiële opening van de speeltuin worden de buurtkinderen ook weer uitgenodigd.

Wethouder Henri te Velde vindt het jammer dat de aanleg nog even op zich laat wachten: “We hadden graag gezien dat de kinderen er de komende vakantie al gebruik van kunnen maken. Daar hebben we ook op ingezet. Maar de leverancier heeft aangegeven een erg volle orderportefeuille te hebben. Daardoor moet de aanleg over de vakantie heen worden getild. Jammer. Maar de speeltuin komt er nu toch echt aan.”