Nieuwsbericht 33 Nieuwkomers in BMWE-gemeenten ondertekenen participatieverklaring

Gepubliceerd op: 15 september 2017

Op donderdag 14 september jl. hebben 33 nieuwkomers in de BMWE-gemeenten de Participatieverklaring ondertekend. De ondertekening vond plaats tijdens een feestelijke bijeenkomst in De Blauwe Schuit in Winsum. Het gaat om  mensen die onlangs een verblijfsvergunning hebben gekregen en in de gemeente Bedum, De Marne, Winsum en Eemsmond zijn komen wonen. De ondertekening was ter afsluiting van het participatie-verklaringstraject, dat de deelnemers hebben gevolgd. Wethouder Jan-Willem van de Kolk was namens het bestuur van de BMWE-gemeenten bij deze ondertekening aanwezig.

Nederlandse normen en waarden

Tijdens een traject van tien bijeenkomsten hebben de nieuwkomers kennisgemaakt met de Nederlandse normen en (kern) waarden vrijheid, gelijkwaardigheid, solidariteit en participatie. Ook hebben zij voorlichting gekregen over gezondheid, politiek, minimabeleid en vrijwilligers-werk. Met het ondertekenen van de verklaring geven de deelnemers aan kennis te hebben genomen van Nederlandse waarden en normen en verklaren zij een actieve bijdrage te zullen leveren aan de Nederlandse samenleving.

Positieve ervaringen

De partijen MJD en Vluchtelingenwerk hebben het participatieverklaringstraject aangeboden aan de nieuwkomers. MJD deed dit voor de gemeenten Bedum en Eemsmond en Vluchtelingenwerk voor de gemeenten Winsum en De Marne. De nieuwkomers die in de BMWE-gemeenten tot nu toe hebben deelgenomen, zijn erg positief over het traject en geven aan dat het erg leerzaam is geweest.

De participatieverklaring is vanaf 1 oktober dit jaar een verplicht onderdeel van de inburgering. Elke nieuwkomer moet het participatieverklaringstraject volgen om uiteindelijk zijn of haar inburgeringsdiploma te kunnen halen.