Nieuws

Glas-, afvalbakken en kledingcontainers tijdelijk preventief verwijderd

Vrijdag 29 december worden de binnenbakken van de afvalbakken langs de busroute preventief verwijderd vanwege oudjaarsavond. Ook een aantal afvalbakken worden tijdelijk verwijderd. Zaterdag 30 december worden alle glasbakken en kledingcontainers weggehaald en alle bovengrondse afvalcontainers vergrendeld. Vanaf dinsdag 2 januari worden de glas-, afvalbakken en kledingcontainers teruggeplaatst. De bovengrondse containers worden dan ook weer ontgrendeld. Lees meer over: Glas-, afvalbakken en kledingcontainers tijdelijk preventief verwijderd

Gezamenlijke nieuwjaarsbijeenkomst BvgB en gemeente Bedum op 9 januari

De Bedrijvenvereniging gemeente Bedum (BvgB) en het gemeenbestuur houden op dinsdag 9 januari een gezamenlijke nieuwjaarsbijeenkomst voor de inwoners van de gemeente. De bijeenkomst heeft plaats in de hal van het gemeentehuis en duurt van 17.30 tot 19.30 uur. Iedereen is van harte welkom. Lees meer over: Gezamenlijke nieuwjaarsbijeenkomst BvgB en gemeente Bedum op 9 januari

Gewijzigde openingstijden rondom de feestdagen

Rondom de feestdagen zijn de openingstijden van het gemeentehuis anders dan u van ons gewend bent. Lees meer over: Gewijzigde openingstijden rondom de feestdagen

Aangepaste openingstijden Zorgloket tijdens feestdagen

De consulenten van het Zorgloket (0595-437 437) kunnen u helpen bij het regelen van ondersteuning in het dagelijkse leven of op het gebied van zorg en welzijn. Lees meer over: Aangepaste openingstijden Zorgloket tijdens feestdagen

Geen inzameling afval tijdens Kerstdagen

Op beide Kerstdagen wordt de huisvuilroute niet gereden. Omdat die dagen gft-afval ingezameld zou worden, wordt de route later niet ingehaald. De groene containers zijn in deze periode van het jaar vaak minder gevuld. Lees meer over: Geen inzameling afval tijdens Kerstdagen

Publiek vervoer start per 9 april 2018

Op 9 april 2018 start het publiek vervoer in Groningen en Drenthe. Hieronder valt ook het Wmo-vervoer en de Hubtaxi in onze regio/gemeente. Taxibedrijf UVO gaat alle vervoer in onze regio/gemeente verzorgen. Tot 9 april rijden Taxi Van Dijk en UVO als vanouds, er verandert dus niets. Lees meer over: Publiek vervoer start per 9 april 2018

Uw aanslag waterschapsbelastingen krijgt u voortaan van het Noordelijk Belastingkantoor

Tot nu toe kreeg u de aanslag voor de waterschapsbelastingen van Hefpunt. Dat is straks verleden tijd. Vanaf 1 januari 2018 krijgt u het van het Noordelijk Belastingkantoor. Dit is een nieuwe organisatie die de belastingtaken uitvoert voor de waterschappen Noorderzijlvest, Hunze en Aa's en Wetterskip Fryslân en voor de gemeente Groningen. De naam Hefpunt verdwijnt. Lees meer over: Uw aanslag waterschapsbelastingen krijgt u voortaan van het Noordelijk Belastingkantoor

Bijeenkomst over bestuurlijke vernieuwing op donderdag 25 januari

De Steunpunten Vrijwilligerswerk organiseren in samenwerking met de dorpencoördinatoren en CMO STAMM op donderdag 25 januari 2018 een informatieve bijeenkomst over Bestuurlijke Vernieuwing. Lees meer over: Bijeenkomst over bestuurlijke vernieuwing op donderdag 25 januari

Gemeentelijke erepenning voor Jan Wevers

Op vrijdag 15 december ontving Jan Wevers, scheidend coördinator van de Stichting Welzijn Bedum, de gemeentelijke erepenning. Hij ontving de penning uit handen van locoburgemeester Menne van Dijk. Dat gebeurde tijdens een afscheidsbijeenkomst in sociaal cultureel centrum 'De Meenschaar' aan de Kapelstraat in Bedum. Lees meer over: Gemeentelijke erepenning voor Jan Wevers

Zeven kerstmannen zien toe op afspraken

Geen ontkomen meer aan, zou je zeggen. Want maar liefst zeven kerstmannen waren getuige van de ondertekening van de 'prestatieafspraken' tussen de gemeente Bedum en woningstichting Wierden en Borgen. Met de ondertekening verplicht de stichting zich tot verschillende inspanningen in 2018 op het gebied van de sociale woningbouw in Bedum. Het huurdersplatform Bedum Ten Boer is er nauw bij betrokken. Lees meer over: Zeven kerstmannen zien toe op afspraken

Reageren op het wetsvoorstel herindeling? Dat kan!

Ook in Den Haag worden de nodige stappen gezet om Het Hogeland mogelijk te maken. Het wetsvoorstel voor de BMWE-samenvoeging is daarvoor ingediend bij de Tweede Kamer. Als betrokkene of belangstellende kunt u tot vrijdag 22 december 2017 een schriftelijke reactie geven op het wetsvoorstel. Lees meer over: Reageren op het wetsvoorstel herindeling? Dat kan!

Waarderingsroos voor team Bedumer Winterloop

De tweede Waarderingsroos voor vrijwilligersgroepen (periode november-december 2017) is toegekend aan het Team van de Bedumer Winterloop. Op dinsdag 12 december overhandigde wethouder Menne van Dijk de roos namens de gemeente Bedum aan Klaes Hoekstra, voorzitter van het achtkoppige Team dat deze jaarlijkse activiteit organiseert. Lees meer over: Waarderingsroos voor team Bedumer Winterloop

Gemeentelijke diensten gesloten op dinsdagmiddag 19 december

Het gemeentehuis in Bedum is op dinsdagmiddag 19 december gesloten vanwege een eindejaarsbijeenkomst. We helpen u graag op een van de overige werkdagen. Lees meer over: Gemeentelijke diensten gesloten op dinsdagmiddag 19 december

Bedum wordt steeds digisterker

In ons dagelijks leven zijn computers en internet belangrijk. Steeds meer zaken worden digitaal geregeld. Denk maar aan bankzaken, werk zoeken of het aanvragen van een zorgtoeslag. En dan is het lastig als je hier (nog) niet zo handig mee bent. Daarom biedt Bedum, in samenwerking met Biblionet Groningen, alle inwoners de mogelijkheid om deel te nemen aan gratis computer- en internetcursussen. Lees meer over: Bedum wordt steeds digisterker

Overstap naar collectieve zorgverzekering voor minima: bezoek onze spreekuren

Een goede zorgverzekering is heel belangrijk, maar ook duur. Daarom hebben de gemeenten Bedum, de Marne, Winsum en Eemsmond een collectieve zorgverzekering afgesloten met Menzis. Deze verzekering is uitgebreid met extra vergoedingen voor kosten zoals bijvoorbeeld brillen, fysiotherapie of de tandarts. U ontvangt 6% korting op de Basisverzekering en 9% op zowel de aanvullende verzekering en tandverzekering als u overstapt naar Menzis. De gemeente betaalt een deel van de premie. Zo bent u goed en betaalbaar verzekerd. Lees meer over: Overstap naar collectieve zorgverzekering voor minima: bezoek onze spreekuren

Zorg dat je als wandelaar of fietser goed zichtbaar bent!

We kennen allemaal wel zo'n situatie: Een regenachtige donkere avond in de auto. Je wilt de kruising oversteken. Uit het niets doemt een wandelaar met een hond op. Waar komt die ineens vandaan? Gelukkig kun je op tijd remmen. Als hij en de hond een reflecterende band of lampje hadden gedragen, waren ze zichtbaar geweest en was de schrik je bespaard gebleven. Goed zichtbaar zijn, ook tijdens het hardlopen en fietsen, is van levensbelang. Lees meer over: Zorg dat je als wandelaar of fietser goed zichtbaar bent!

Inloopbijeenkomst huurwoningen Stadsweg Onderdendam

De huurwoningen aan de Stadsweg 10 t/m 24 zijn al geruime tijd geleden gesloopt. Vanuit Onderdendam is door de werkgroep HOO (nu GOO) actie ondernomen om tot een nieuwe invulling te komen. Lees meer over: Inloopbijeenkomst huurwoningen Stadsweg Onderdendam

Ontwerpen voor nieuwe basisscholen in Bedum en Zuidwolde

De ontwerpen voor de nieuwe openbare 'Togtemaarschool' in Bedum en voor samenwerkingsschool ''t Groenland' in Zuidwolde zijn bekend. De ontwerpen zijn al gepresenteerd aan de ouders en aan omwonenden. Lees meer over: Ontwerpen voor nieuwe basisscholen in Bedum en Zuidwolde