Nieuws

BMWE-colleges stellen aangepaste nota Meedoen! 2017-2019 vast

De BMWE-colleges hebben onlangs een aangepaste nota MeeDoen! 2017-2019 vast-gesteld. De nota die op basis van de evaluatie van de nota "Mee® doen Met Minima" en met het beleidsplan Minimabeleid 't Hoogeland 2014-2018 tot stand is gekomen, werd de afgelopen maanden in de raden behandeld. Ook is het uitvoerig besproken met alle maatschappelijke organisaties die een rol hebben in de uitvoering van de regelingen. Dit heeft geleid tot een aantal wijzigingen in de nota. Het eindresultaat is een breed gedragen nota, waaraan Werkplein Ability met de maatschappelijke organisaties de komende jaren uitvoering kunnen geven. Lees meer over: BMWE-colleges stellen aangepaste nota Meedoen! 2017-2019 vast

Commissaris van de Koning René Paas op werkbezoek in Bedum

De Groningse Commissaris van de Koning, René Paas, brengt op vrijdag 1 december een bezoek aan de gemeente Bedum. Hij spreekt onder meer met het college van burgemeester en wethouders en bezichtigt een aantal basisscholen. Het bezoek wordt afgesloten met een lunch waarbij ook raadsleden aanwezig zijn. Lees meer over: Commissaris van de Koning René Paas op werkbezoek in Bedum

Bijeenkomst karakteristieke panden op 7 december

De bijeenkomst over karakteristieke panden in Onderdendam die niet doorging op 23 november is verplaatst naar 7 december. De bijeenkomst is van 17.00 tot 20.00 uur in dorpshuis Zijlvesterhoek. Eigenaren van panden die de gemeente wil beschermen, hebben hiervoor een uitnodiging ontvangen; andere geïnteresseerden zijn ook welkom. Lees meer over: Bijeenkomst karakteristieke panden op 7 december

Strooibeleid voor komende winter vastgesteld

Het college van burgemeester en wethouders heeft het strooibeleid voor 2017 en 2018 vastgesteld. Dat beleid staat in de nota 'Gladheidsbestrijding 2017/2018'. De nota vindt u hier. Daarin is onder meer opgenomen welke straten en wegen en fietspaden en voetpaden wanneer gestrooid worden ingeval van (dreigende) gladheid. Lees meer over: Strooibeleid voor komende winter vastgesteld

Bewustwordingscampagne Voorkom woninginbraken: Bedum zet inbrekers de voet dwars

In de laatste week van november a.s. gaan raadsleden en ambtenaren van de gemeente Bedum en medewerkers van de woningstichting Wierden en Borgen samen met de politie, de dorpen in om inwoners bewust te maken van de gevaren van woninginbraak. Lees meer over: Bewustwordingscampagne Voorkom woninginbraken: Bedum zet inbrekers de voet dwars

Bijeenkomst noordkant Bedum op woensdag 29 november

In twee eerdere bijeenkomsten hebben inwoners suggesties gedaan voor de kwalitatieve verbetering van de noordkant van het dorp Bedum. Lees meer over: Bijeenkomst noordkant Bedum op woensdag 29 november

Inloopbijeenkomsten Zijlvesterhoek gaan niet door op 23 november

Eerder is aangekondigd dat er op 23 november inloopbijeenkomsten in dorpshuis Zijlvesterhoek in Onderdendam worden gehouden. Het gaat om bijeenkomsten over 'karakteristieke panden' en de plannen voor de bouw van huurwoningen aan de Stadsweg. Door omstandigheden komen beide te vervallen. Een nieuwe datum wordt later bekend gemaakt. Onderdendammers die een uitnodiging voor de bijeenkomst over 'karakteristieke panden' hebben ontvangen, kunnen op 27 november ook terecht in Zuidwolde (De Kern, 17.00 tot 19.30 uur). Lees meer over: Inloopbijeenkomsten Zijlvesterhoek gaan niet door op 23 november

Burgemeester van Bedum werkt mee aan tentoonstelling lokale democratie

De lokale democratie is volop in beweging. Burgemeester Erica van Lente van Bedum let er daarbij op dat alle burgers uit haar gemeente in beeld zijn. Met een groep LHBT'ers[1] doet zij dat ook letterlijk: in een geënsceneerd fotografisch portret op een bijzondere plek in Bedum, bij de toren van Westerdijkshorn. De foto wordt geëxposeerd tijdens de Dag van de Lokale Democratie op 17 november in Nieuwegein, en zal daarna rondreizen door het land. De tentoonstelling is een initiatief van de Democratic Challenge van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) in samenwerking met Code Oranje, maatschappelijke beweging voor co-operatieve democratie. Lees meer over: Burgemeester van Bedum werkt mee aan tentoonstelling lokale democratie

Voormelding aardbevingsschade

De schade aan woningen/bedrijven als gevolg van de aardbevingen in de regio heeft gevolgen voor de WOZ-waarde van die woningen/bedrijven en daarmee ook voor de hoogte van de belastingaanslag. Eigenaren van woningen en niet-woningen ontvangen deze week een brief waarin wordt uitgelegd hoe de schade kan worden gemeld bij de gemeente Bedum. U kunt dit jaar de schade voorafgaand aan het nieuwe belastingjaar melden bij de gemeente. Lees meer over: Voormelding aardbevingsschade

Inloopbijeenkomst op 23 november over huurwoningen Stadsweg in Onderdendam

De huurwoningen aan de Stadsweg 10 t/m 24 zijn al geruime tijd geleden gesloopt. Vanuit Onderdendam is door de werkgroep HOO (nu GOO) actie ondernomen om tot een nieuwe invulling te komen. Lees meer over: Inloopbijeenkomst op 23 november over huurwoningen Stadsweg in Onderdendam

Bijeenkomsten 'karakteristieke panden' op 20, 23 en 27 november

De gemeente heeft een inventarisatie gemaakt van panden en objecten die geen officieel monument zijn maar wel extra bescherming behoeven. Bijvoorbeeld om te voorkomen dat ze worden gesloopt. Dat is actueel in verband met de aardbevingen in de regio. Lees meer over: Bijeenkomsten 'karakteristieke panden' op 20, 23 en 27 november

Bedumerweg Onderdendam buiten spits gestremd van 6 tot 10 november

De Bedumerweg in de bebouwde kom van Onderdendam is van maandag 6 november tot en met vrijdag 10 november gestremd voor doorgaand verkeer. De stremming geldt op alle dagen alleen van 9.00 tot 15.00 uur. Daarbuiten is doorgaand verkeer gewoon mogelijk. Lees meer over: Bedumerweg Onderdendam buiten spits gestremd van 6 tot 10 november

Tinten Welzijnsgroep wordt definitief nieuwe aanbieder basisondersteuning in BMWE-gemeenten

Tinten Welzijnsgroep heeft definitief de opdracht gekregen om de basisondersteuning uit te voeren in de gemeenten Bedum, De Marne, Winsum en Eemsmond. Vanaf 2018 gaat de lokale werkorganisatie "Mensenwerk Hogeland" van start, waarin het maatschappelijk werk en welzijnswerk, jongerenwerk en cliëntondersteuning wordt ondergebracht. "We zijn blij met deze partij en hebben er alle vertrouwen in dat Tinten Welzijnsgroep de basisondersteuning goed zal uitvoeren", zegt wethouder Harald Bouman van de gemeente Eemsmond. De gemeenten hebben met Tinten Welzijnsgroep de afspraak gemaakt dat bij de uitvoering zoveel mogelijk van het huidige personeel ingezet gaat worden. Binnenkort organiseert Tinten informatiebijeenkomsten voor het personeel van de huidige organisaties. Lees meer over: Tinten Welzijnsgroep wordt definitief nieuwe aanbieder basisondersteuning in BMWE-gemeenten

Online gebruikersonderzoek BMWE-gemeenten

De gemeenten Bedum, De Marne, Winsum en Eemsmond onderzoeken het gebruik van de huidige gemeentelijke websites. Bezoekt u een van de websites www.bedum.nl, www.demarne.nl, www.winsum.nl, www.eemsmond.nl of www.werkplein-ability.nl? Dan vragen we u vanuit welke rol u dat bezoek brengt en wat het doel ervan is. Met de uitkomsten van het onderzoek willen de vier gemeenten de nieuwe website voor de gemeente Het Hogeland afstemmen op de vraag van gebruikers. Lees meer over: Online gebruikersonderzoek BMWE-gemeenten

BMWE-gemeenten bevragen inwoners voor visie burgerkracht

Hoe kan de gemeente Het Hogeland inwonersinitiatieven of vrijwilligerswerk het beste ondersteunen? Wat heeft u als inwoner met plannen, ideeën of dromen voor uw dorp of buurt, nodig van de gemeente? Deze vragen stellen de gemeenten Bedum, De Marne, Winsum en Eemsmond aan u als inwoners in een online enquête en in gesprekken. De antwoorden worden verwerkt in een visie op inwonerkracht voor de gemeente Het Hogeland, die per 1 januari 2019 ontstaat uit die vier gemeenten. Inwoners kunnen tot 10 november hun mening geven. Lees meer over: BMWE-gemeenten bevragen inwoners voor visie burgerkracht

Aanstaande maandag vervolgbijeenkomst toekomst noordkant Bedum

De gemeente werkt aan plannen voor een betere, toekomstbestendige noordkant van het dorp Bedum. Dat gebeurt samen met inwoners. De komende jaren staat een aantal grote en wat minder grote projecten aan de noordzijde op het programma. De gemeente wil die ontwikkelingen aangrijpen om de noordkant van het dorp aantrekkelijker te maken. Lees meer over: Aanstaande maandag vervolgbijeenkomst toekomst noordkant Bedum

Stremming De Vlijt Bedum wordt vrijdag opgeheven

In verband met rioleringswerkzaamheden is De Vlijt in Bedum, een belangrijke oost-westverbinding, al enige maanden gestremd voor doorgaand verkeer. De stremming wordt aanstaande vrijdag, 3 november, opgeheven. Dat gebeurt waarschijnlijk aan het eind van de middag. Lees meer over: Stremming De Vlijt Bedum wordt vrijdag opgeheven