Nieuws

Nieuw telefoonnummer Zorgloket

De consulenten van het Zorgloket kunnen u helpen bij het regelen van ondersteuning in het dagelijkse leven of op het gebied van zorg en welzijn. Zodat u zo lang mogelijk zelfstandig kunt blijven functioneren in de samenleving. Heeft u vragen over een Persoons Gebonden Budget (PGB)? Dan kunt u ook terecht bij het Wmo/Zorgloket. Lees meer over: Nieuw telefoonnummer Zorgloket

Stremming De Vlijt Bedum

In verband met de rioleringswerkzaamheden aan De Vlijt in Bedum is eerder gemeld dat het weggedeelte tussen de Bazuinslaan en De Vrije Gang tot 6 oktober gestremd zou zijn. De werkzaamheden zijn echter wat uitgelopen. De stremming duurt daarom waarschijnlijk tot 11 oktober. Lees meer over: Stremming De Vlijt Bedum

Voorzitter en leden nieuwe BMWE Clientenraad Werk & Inkomen geinstalleerd

Op dinsdagmiddag 26 september jl. vond de installatie van de nieuwe leden en een voorzitter voor de toekomstige BMWE Cliëntenraad Werk & Inkomen plaats. Deze nieuwe raad zal gevraagd en ongevraagd advies uit gaan brengen over het gemeentelijk beleid op het gebied van meedoen, werk en inkomen. De vier BMWE wethouders Mariette de Visser, Sandra Herkströter, Marc Verschuren en Menne van Dijk waren bij deze installatie aanwezig. Lees meer over: Voorzitter en leden nieuwe BMWE Clientenraad Werk & Inkomen geinstalleerd

Commissievergadering VROM en ABZ op 4 oktober

De vergadering van de raadscommissie VROM wordt gecombineerd met de raadscommissie ABZ deze vergadert op woensdag 4 oktober om 19.30 uur in het gemeentehuis. Lees meer over: Commissievergadering VROM en ABZ op 4 oktober

Gewijzigde openingstijden burgerzaken

In de periode van 1 oktober tot en met 1 april is de balie Burgerzaken op de woensdagmiddag geopend van 13.00 tot 18.00 uur. Van maandag tot en met vrijdag kunt u er ook van 08.00 tot 12.00 uur terecht. Lees meer over: Gewijzigde openingstijden burgerzaken

Let op: modder op de weg

Het is weer oogsttijd. Een drukke tijd waarin boeren in Bedum vaak met grote voertuigen op de weg zijn. Er is soms niet genoeg ruimte op de weg om elkaar te passeren. Bovendien kan er modder op de weg komen als landbouwvoertuigen van het land komen. Dat betekent dat u rekening moet houden met modder op de weg en dus met gladheid. Vooral nu de dagen korter worden en het weer natter wordt, kan modder zorgen voor gevaarlijke situaties. Lees meer over: Let op: modder op de weg

Lageweg gestremd op 25 en 26 september

Op maandag en dinsdag 26 september zijn er renovatiewerkzaamheden aan het rioolgemaal FCD Hierdoor is de Lageweg tussen Wroetende Mol en de Parallelweg gestremd. Verkeer wordt omgeleid via borden. Lees meer over: Lageweg gestremd op 25 en 26 september

Jonge mantelzorgers gezocht!

Je bent mantelzorger als er bij jou thuis of vlak in de buurt iemand ernstig ziek is. Bijvoorbeeld je vader of moeder, je broer(tje) of zus(je) of een opa of oma. Heel veel kinderen en jongeren groeien op in zo'n situatie, maar het moeilijk ze te vinden. Daarom hebben we je hulp nodig. Jij kan ons helpen door mee te doen met de Versnellingskamer. Lees meer over: Jonge mantelzorgers gezocht!

Beijumerweg en Boterdiep OZ gestremd op 20 en 26 september

Van woensdag 20 september tot dinsdag 26 september zijn de Beijumerweg en het Boterdiep OZ afgesloten voor alle verkeer (met uitzondering van aanwonenden). Lees meer over: Beijumerweg en Boterdiep OZ gestremd op 20 en 26 september

Interview met Erica van Lente op RegioFM

Op zondag 24 september is een interview met burgemeester Erica van Lente te beluisteren op streekomroep RegioFM. De Bedumer burgemeester wordt bevraagd door Wietse Blink. Er wordt onder meer ingegaan op haar ervaringen als burgemeester van Bedum. Lees meer over: Interview met Erica van Lente op RegioFM

Brandweer oefent woningbrand met publiek in Zuidwolde

Woensdag 20 september kunnen inwoners van Zuidwolde een oefening van de brandweer bijwonen. De blusploeg van Bedum oefent dan een woningbrand in een basisschool. Met deze oefening wil de brandweer de omwonenden bewust maken van de gevaren van brand en laten zien hoe je de kans om je huis veilig te verlaten bij brand kunt vergroten. Lees meer over: Brandweer oefent woningbrand met publiek in Zuidwolde

33 Nieuwkomers in BMWE-gemeenten ondertekenen participatieverklaring

Op donderdag 14 september jl. hebben 33 nieuwkomers in de BMWE-gemeenten de Participatieverklaring ondertekend. De ondertekening vond plaats tijdens een feestelijke bijeenkomst in De Blauwe Schuit in Winsum. Het gaat om mensen die onlangs een verblijfsvergunning hebben gekregen en in de gemeente Bedum, De Marne, Winsum en Eemsmond zijn komen wonen. De ondertekening was ter afsluiting van het participatie-verklaringstraject, dat de deelnemers hebben gevolgd. Wethouder Jan-Willem van de Kolk was namens het bestuur van de BMWE-gemeenten bij deze ondertekening aanwezig. Lees meer over: 33 Nieuwkomers in BMWE-gemeenten ondertekenen participatieverklaring

Fysiotherapie 'Den Ommelanden': optimistisch over toekomst

Dinsdag 12 september brachten het bestuur van de Bedumer bedrijvenvereniging (BvgB) en het college van B&W een bezoek aan de Bedumer vestiging van fysiotherapiepraktijk Den Ommelanden. De praktijk, met nog zes andere vestigingen in Noord-Groningen en de stad Groningen, is een grote speler in de markt. Lees meer over: Fysiotherapie 'Den Ommelanden': optimistisch over toekomst

20 september: Bijeenkomst 'Zet vrijwillige inzet in Het Hogeland op de kaart'

In het kader van het provinciale project 'Sterk Vrijwilligerswerk' organiseren Vereniging Groninger Dorpen, Huis voor de Sport Groningen, CMO STAMM in samenwerking met de Steunpunten Vrijwilligerswerk, dorpencoördinatoren en raden van de gemeenten Bedum, De Marne, Winsum en Eemsmond de bijeenkomst Zet vrijwillige inzet in Het Hogeland op de kaart. Lees meer over: 20 september: Bijeenkomst 'Zet vrijwillige inzet in Het Hogeland op de kaart'

BMWE-colleges stellen Nota Mee doen regelingen 2017-2019 vast

De colleges van de BMWE-gemeenten hebben een nieuwe nota met minimaregelingen vastgesteld voor alle inwoners met een inkomen tot 120% van het minimumloon. De bestaande regelingen zijn hiermee allemaal in stand gebleven of verruimd. De raden van de vier gemeenten gaan deze nota de komende weken behandelen. Lees meer over: BMWE-colleges stellen Nota Mee doen regelingen 2017-2019 vast

Oud-wethouder ereburger Zbaszynek

Oud-wethouder Stoffer Jan Haan (CU) is het afgelopen weekend benoemd tot ereburger van de Poolse gemeente Zbaszynek. Dat gebeurde tijdens de festiviteiten die er werden gehouden in het kader van 25 jaar betrekkingen tussen Zbaszynek en Bedum. Haan ontving de eretitel voor zijn langdurige verdiensten, vooral voor de agrarische sector in de Poolse partnergemeente. Lees meer over: Oud-wethouder ereburger Zbaszynek

De Vlijt gestremd tussen De Vrije Gang en de Bazuinslaan

In de periode van 14 september tot 6 oktober is De Vlijt in Bedum gestremd tussen De Vrije Gang en de Bazuinslaan/Cremersrijge. Er wordt gewerkt aan de riolering. Doorgaand verkeer op De Vlijt is daarom niet mogelijk. Het centrum blijft gewoon bereikbaar: omleidingsroutes zijn met borden aangegeven. Lees meer over: De Vlijt gestremd tussen De Vrije Gang en de Bazuinslaan

Start aanleg beleefpad in het Beijumerbos

Begin september start Natuurmonumenten met de aanleg van een beleefpad in het Beijumerbos bij de stad Groningen. De bijna 3 kilometer lange route is naar verwachting eind oktober klaar en biedt mensen met een beperking de mogelijkheid te genieten van open velden, weilanden, bos en waterpartijen op twintig minuten afstand van het stadshart van Groningen. Lees meer over: Start aanleg beleefpad in het Beijumerbos

V.V. Noordwolde krijgt led-veldverlichting

Het college van B&W van Bedum stelt de gemeenteraad voor 41.500 euro uit te trekken voor de aanleg van LED-verlichting op het sportcomplex van de voetbalvereniging Noordwolde. Daarmee gaat een oude wens van de ongeveer 200 leden tellende vereniging in vervulling. Lees meer over: V.V. Noordwolde krijgt led-veldverlichting