Nieuws

Controle hondenbelasting en WOZ-gegevens

Vanaf 8 augustus start de gemeente weer met de controle op de aanwezigheid van honden. Deze controle vindt jaarlijks plaats voor de hondenbelasting. In een ruime steekproef wordt ieder jaar een deel van de gemeente doorlopen. Naast hondenbezit wordt nog een aantal andere gegevens meegenomen in de controle. Zo worden ook de woningen op verschillende kenmerken beoordeeld. Denk hierbij aan de aan- en/of afwezigheid van bijgebouwen en onderhoud. Lees meer over: Controle hondenbelasting en WOZ-gegevens

Burgerzaken woensdagavond gesloten tijdens zomerperiode

In de zomervakantie vervalt de avondopenstelling van de afdeling burgerzaken op de woensdag. Vanaf 9 augustus tot en met 30 augustus kunt u bij op de woensdagmiddagen bij de balie burgerzaken terecht van 13.00 tot 16.30 uur. Verder is de balie iedere werkdag geopend van 8.00 tot en met 12.00 uur. Lees meer over: Burgerzaken woensdagavond gesloten tijdens zomerperiode

Maak het inbrekers niet te makkelijk

De gemeente Bedum wil het aantal woninginbraken in de gemeente verlagen. Daarom starten wij in de zomerperiode diverse preventieacties met de boodschap 'Maak het inbrekers niet te makkelijk'. In deze periode slaan veel inbrekers toe omdat ze weten dat bewoners even van huis zijn of een raam open zien staan. Lees meer over: Maak het inbrekers niet te makkelijk

Woningen met streekeigen karakter voor Onderdendam

De gemeente Bedum probeert, in samenwerking met woningstichting Wierden en Borgen en de werkgroep HOO!, invulling te geven aan een braakliggend terrein aan de Stadsweg in Onderdendam. Daar moeten zes huurwoningen komen die qua architectuur aansluit bij traditionele Groningse bebouwing. Lees meer over: Woningen met streekeigen karakter voor Onderdendam

Leden gezocht voor nieuwe BMWE Cliëntenraad Werk & Inkomen

De colleges van de BMWE-gemeenten hebben besloten om een nieuwe Cliëntenraad Werk & Inkomen op te richten. Gemeenten hebben de verplichting om cliënten nauw te betrekken bij het beleid op het gebied van de Participatiewet. De BMWE-gemeenten zijn daarom op zoek naar betrokken inwoners met een Participatiewet-uitkering of een WSW-indicatie, die in de toekomstige cliëntenraad zitting willen gaan nemen. Lees meer over: Leden gezocht voor nieuwe BMWE Cliëntenraad Werk & Inkomen

Melding huwelijk voortaan digitaal in Bedum, De Marne en Winsum

Mensen die in de gemeenten Bedum, De Marne en Winsum willen trouwen of een geregistreerd partnerschap aan willen gaan, kunnen dit vanaf nu direct online regelen. De gemeenten bieden op www.bedum.nl, www.demarne.nl en www.winsum.nl de iBurgerzaken-app voor huwelijken aan. Lees meer over: Melding huwelijk voortaan digitaal in Bedum, De Marne en Winsum

Informatiebijeenkomst herinrichting Waldadrift 19 juli

Op woensdag 19 juli houdt de gemeente Bedum een bijeenkomst waar de plannen voor de herinrichting van de Waldadrift worden gepresenteerd. Deze belangrijke verkeersader in Bedum gaat in 2018 op de schop. De presentatie wordt gehouden in het Trefcentrum Bedum. Geïnteresseerden kunnen daar van 17.00 tot 19.30 terecht. Lees meer over: Informatiebijeenkomst herinrichting Waldadrift 19 juli

Bedum financieel gezond de herindeling in

De Voorjaarsnota 2017 laat een financieel gezonde gemeente Bedum zien. Hoewel er ook financiële onzekerheden zijn, is de verwachting dat Bedum met vlees op de botten de komende gemeentelijke herindeling met De Marne, Eemsmond en Winsum in gaat. Lees meer over: Bedum financieel gezond de herindeling in