Nieuws

Zorg voor elkaar krant 2017

De Zorg voor elkaar krant van de gemeenten Bedum, De Marne, Winsum en Eemsmond (BMWE) is weer uit. Van 8 tot en met 23 juni is de krant bij u bezorgd. Lees meer over: Zorg voor elkaar krant 2017

Volg ons op Twitter

Snel op de hoogte zijn van nieuws en weetjes van de gemeente? Volg ons dan op Twitter: @GemBedum. Lees meer over: Volg ons op Twitter

Vergaderingen raadscommissie en raad op 27 juni en 13 juli

De vergadering van de gemeenteraad op donderdag 22 juni gaat niet door. Wel zal er op dinsdag 27 juni een extra raadscommissievergadering zijn met aansluitend een raadsvergadering met uitsluitend hamerstukken. Ook is er op donderdag 13 juli een extra vergadering van de gemeenteraad. Lees meer over: Vergaderingen raadscommissie en raad op 27 juni en 13 juli

Werkzaamheden centrum

Onlangs is een begin gemaakt met de vervanging van de riolering in het centrum van Bedum. In verband hiermee wordt de Kleinestraat ter hoogte van de Gereformeerde kerk gestremd. Die stremming duurt naar verwachting van 22 tot 30 juni. Lees meer over: Werkzaamheden centrum

Taxus tegen kanker

Het snoeiseizoen voor de Taxus Baccata is onlangs begonnen. Jonge scheuten van de Taxus bevatten Baccatine. Die stof wordt gebruikt in medicijnen tegen kanker. De gemeente biedt op donderdagen de mogelijkheid om het snoeisel in te leveren. Lees meer over: Taxus tegen kanker

Gemeentehuis gesloten op vrijdag 16 juni

Op vrijdag 16 juni is het gemeentehuis gesloten vanwege een medewerkersbijeenkomst. Lees meer over: Gemeentehuis gesloten op vrijdag 16 juni

Bedum wil regels bescherming 'karakteristieke panden'

De gemeente Bedum telt 81 rijksmonumenten. Een deel van Onderdendam is verder beschermd dorpsgezicht. Ingrepen aan of sloop van deze panden en objecten – bijvoorbeeld als gevolg van aardbevingsschade – zijn aan strenge regels gebonden. Dat geldt niet voor karakteristieke panden en objecten. De gemeente Bedum wil daarin verandering brengen. Lees meer over: Bedum wil regels bescherming 'karakteristieke panden'

Wegwerkzaamheden van 12 t/m 16 juni

Van 12 t/m 16 juni vinden op een aantal locaties in gemeente Bedum wegwerkzaamheden plaats. Lees meer over: Wegwerkzaamheden van 12 t/m 16 juni