Nieuws

Bedum heeft officieel jongeren-adviesteam

Sinds dinsdag 23 februari heeft de gemeente Bedum officieel een jongeren-adviesteam, bestaande uit jeugdigen van 12-15 jaar. In een speciale bijeenkomst overhandigt wethouder Menne van Dijk een badge aan alle leden van het team. Lees meer over: Bedum heeft officieel jongeren-adviesteam

Meld uw schade aardbevingen voor WOZ-waarde woning/bedrijf

De schade aan woningen/bedrijven als gevolg van de aardbevingen in de regio heeft gevolgen voor de WOZ-waarde van die woningen/bedrijven en daarmee ook voor de hoogte van de belastingaanslag. Woningeigenaren ontvangen deze week een brief waarin uitgelegd wordt hoe de schade kan worden gemeld. Wilt u de schade digitaal melden? Dan kunt u een schaderapport digitaal aanleveren via: formulier melden aardbevingschade. Lees meer over: Meld uw schade aardbevingen voor WOZ-waarde woning/bedrijf

BMWEDAL gemeenten verder met huidige aanbieders Huishoudelijke Ondersteuning

De BMWEDAL gemeenten hebben met de huidige aanbieders van huishoudelijke ondersteuning afspraken gemaakt om de ondersteuning voor haar inwoners te kunnen continueren. De huidige aanbieders van huishoudelijke ondersteuning in het gebied zijn in staat alle cliënten van TSN Thuiszorg over te nemen. Daarnaast zijn zij ook bereid om zich in te spannen personeel van TSN Thuiszorg in dienst te nemen om zo veel als mogelijk cliënt-hulp relaties in stand te houden. De BMWEDAL gemeenten gaan daarom niet in zee met Stichting Familiehulp die onlangs een aanbod deed om de activiteiten en het personeel van TSN Thuiszorg over te nemen. Lees meer over: BMWEDAL gemeenten verder met huidige aanbieders Huishoudelijke Ondersteuning

Ondernemers kunnen rotondes adopteren

In navolging van andere gemeenten biedt ook Bedum bedrijven de mogelijkheid om een rotonde te 'adopteren'. Van die bedrijven wordt gevraagd het onderhoud voor rekening te nemen. In ruil daarvoor kunnen ze de rotondes dan op bescheiden schaal voor reclamedoeleinden gebruiken. Het gaat om twee rotondes in Bedum: die in de Groningerweg en die in St. Annerweg/Waldadrift. Ook de rotonde in de Groningerweg bij Zuidwolde kan worden 'geadopteerd'. Lees meer over: Ondernemers kunnen rotondes adopteren

Bedum krijgt nieuw gezondheidscentrum

Op de locatie aan De Vlijt in Bedum waar nu nog het markterrein/parkeerplaats liggen, komt een nieuw gezondheidscentrum. Over de verkoop van dat terrein is overeenstemming bereikt tussen de gemeente en de betrokken partij. Het college van burgemeester en wethouders vraagt de gemeenteraad de verkoop te steunen. De verkoop betekent een belangrijke volgende stap in de ontwikkeling van de centrumplannen in het dorp. Het college vindt de ontwikkelingen 'zeer verheugend'. Lees meer over: Bedum krijgt nieuw gezondheidscentrum

Gemeente vervangt straatverlichting

Vanaf half maart wordt een begin gemaakt met de vervanging van verouderde straatverlichting. Daarvoor is een plan opgesteld. De verlichting wordt gefaseerd vervangen. Er wordt begonnen met de vervanging van de verlichting in een groot aantal straten in Bedum-West en in het oude centrum. Lees meer over: Gemeente vervangt straatverlichting

Kledingpas voor mensen met een laag inkomen en weinig vermogen

Om inwoners met een laag inkomen en weinig vermogen tegemoet te komen, hebben de colleges van burgemeester en wethouders van Bedum, De Marne, Winsum en Eemsmond besloten weer een kledingpas van € 50,-- beschikbaar te stellen. Lees meer over: Kledingpas voor mensen met een laag inkomen en weinig vermogen

Sociale Zaken en Werk Hoogeland nodigt cliënten uit voor gesprek

In het kader van de Participatiewet nodigt Sociale Zaken en Werk Hoogeland de komende maanden haar cliënten uit voor een persoonlijk gesprek. Iedereen uit de gemeente Bedum, De Marne, Winsum en Eemsmond met een uitkering, die al langere tijd geen persoonlijk contact heeft gehad met Sozawe Hoogeland, krijgt hiervoor een oproep. Lees meer over: Sociale Zaken en Werk Hoogeland nodigt cliënten uit voor gesprek

ZorgLoket gesloten op dinsdag 9 februari

Op dinsdag 9 februari is het ZorgLoket in het gemeentehuis gesloten. Met vragen kunt u er de rest van de werkweek terecht van 8.00 tot 12.00 uur. Lees meer over: ZorgLoket gesloten op dinsdag 9 februari