Nieuws

Controle hondenbelasting en woz-gegevens

Binnenkort start de gemeente met de controle op de aanwezigheid van honden. Deze controle vindt jaarlijks plaats voor de hondenbelasting. Lees meer over: Controle hondenbelasting en woz-gegevens

Huidige Wajong nog aan te vragen tot en met 10 september 2014

Word je in 2014 18 jaar en wil je Wajong aanvragen? Let dan goed op! Om nog de huidige Wajong (Werkregeling) te kunnen krijgen, moet jouw aanvraag uiterlijk 10 september 2014 bij UWV binnen zijn. Om zeker te zijn dat je aanvraag echt op deze datum binnen is, raden we je aan om deze op tijd te versturen. Lees meer over: Huidige Wajong nog aan te vragen tot en met 10 september 2014

Gemeente Bedum neemt stevige bezuinigingsmaatregelen

Het college van de gemeente Bedum wil met een pakket van maatregelen een dreigend begrotingstekort afwenden. Het tekort is vooral een gevolg van rijksbezuinigingen. Als er niet wordt ingegrepen, loopt dat tekort in de jaren 2015-2018 op tot ruim zeven ton. Lees meer over: Gemeente Bedum neemt stevige bezuinigingsmaatregelen

Invoering eigen bijdrage woon- en vervoersvoorzieningen Wmo

Vanaf 1 oktober 2014 gaan de inwoners van de gemeente Bedum met een individuele voorziening een eigen bijdrage betalen. Deze bijdrage is nodig om de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) betaalbaar te houden. Het betalen van een eigen bijdrage sluit aan bij het uitgangspunt van de Wmo: in eerste instantie wordt inwoners gevraagd zelf te zoeken naar mogelijkheden om de ondervonden belemmeringen te compenseren. Als dat niet mogelijk is, wordt gevraagd om een financiële bijdrage voor een oplossing die de gemeente regelt. Lees meer over: Invoering eigen bijdrage woon- en vervoersvoorzieningen Wmo

Samenwerking in CJG Noord Groningen steeds intensiever

Het afgelopen jaar is de samenwerking tussen alle partijen in het Centrum voor Jeugd en Gezin in de gemeenten Bedum, De Marne, Winsum en Eemsmond steeds intensiever geworden. Er is hard gewerkt om vanuit deze samenwerking een toegankelijke partner te zijn voor ouders en kinderen, maar ook voor onderwijs en de huisartsen. Het doel van het CJG Noord Groningen is dat ouders en jongeren snel en eenvoudig hulp en ondersteuning kunnen krijgen als dat nodig is. Daarbij is het CJG altijd de voordeur waar men terecht kan. Lees meer over: Samenwerking in CJG Noord Groningen steeds intensiever

Girlpower: cursus weerbaarheid voor meisjes van 10 tot 12 jaar

Speciaal voor meisjes van 10 tot 12 jaar organiseert de Stichting Welzijn Bedum een cursus weerbaarheid. Lees meer over: Girlpower: cursus weerbaarheid voor meisjes van 10 tot 12 jaar

Bedum.nl en gemeentewinkel even niet bereikbaar

Op zaterdag 9 augustus wordt gewerkt aan de websites van de gemeente Bedum. Mogelijk zijn de websites dan korte tijd (niet langer dan één uur) niet bereikbaar. Lees meer over: Bedum.nl en gemeentewinkel even niet bereikbaar