Nieuws

College kiest voor gebruik restwarmte voor verwarming 'De Beemden'

Het college van burgemeester en wethouders van Bedum stelt de gemeenteraad voor om voor de verwarming van sportcomplex ‘De Beemden’ gebruik te maken van restwarmte van de nabijgelegen vestiging van zuivelconcern Friesland Campina. Het voorstel wordt op 19 september door de raad behandeld. Lees meer over: College kiest voor gebruik restwarmte voor verwarming 'De Beemden'

Visie provinciebestuur op herindeling teleurstellend

Het Bedumer college van burgemeester en wethouders vindt de visie van de provincie op de gemeentelijke herindeling teleurstellend. In een brief aan de Bedumer raad wordt die uitspraak nader onderbouwd. Alternatieven voor schaalvergroting zijn niet meer in beeld, de reactie van de provincie op geluiden uit de gemeenteraden is ‘zuinig en afstandelijk’ en weer wordt er een zeer korte termijn aangehouden voor een ‘definitief gemeentelijk standpunt’ Lees meer over: Visie provinciebestuur op herindeling teleurstellend

Start proefproject in wijk 'Plan Oost'

Op donderdagavond 5 september heet wethouder Menne van Dijk bewoners van de wijk ‘Plan Oost’ welkom in het Trefcentrum in Bedum. De gemeente gaat met inwoners van de wijk in gesprek over het proefproject ‘wijkaanpak’ dat hier van start gaat. Lees meer over: Start proefproject in wijk 'Plan Oost'

Informatie-avonden onderzoeken aardbevingen door gaswinning

Het Regionaal Informatiepunt Gaswinning organiseert op 5 en 12 september twee thema avonden over de onderzoeken naar aanleiding van aardbevingen door gaswinning in Noordoost-Groningen. Vorige week donderdag heeft het ministerie van Economische Zaken enkele onderzoeken openbaar gemaakt. Lees meer over: Informatie-avonden onderzoeken aardbevingen door gaswinning