Nieuws

Aanslag gemeentelijke belastingen 2011 ontvangen?

U kunt uw aanslag en het taxatieverslag van de vastgestelde WOZ-waarde digitaal inzien door in te loggen op 'mijn Bedum' in de gemeentewinkel. Lees meer over: Aanslag gemeentelijke belastingen 2011 ontvangen?

Bomenkap Groningerweg (vervolg)

De gemeente heeft overleg gehad met de provincie Groningen over de bomenkap langs de Groningerweg tussen Bedum en Ellerhuizen. Daaruit is gebleken dat er herplant gaat plaats hebben. Lees meer over: Bomenkap Groningerweg (vervolg)

Werkzaamheden brug vertraagd

De verwijdering van de brug over het Boterdiep in de weg tussen Onderdendan en Fraamklap vindt later plaats dan gepland. Lees meer over: Werkzaamheden brug vertraagd

Bomenkap Groningerweg

In opdracht van de provincie worden bomen gekapt langs de Groningerweg tussen Bedum en Ellerhuizen. Lees meer over: Bomenkap Groningerweg

Stremming brug Jaagpad

Weg Onderdendam en Fraamklap gestremd voor autoverkeer Lees meer over: Stremming brug Jaagpad

Burgernet met een herkenbaar nummer

Vanaf 1 februari belt Burgernet niet meer met een privénummer of een onbekend nummer naar het door u opgegeven telefoonnummer. Burgernet belt vanaf dat moment met een zichtbaar telefoonnummer 0343-529850. Lees meer over: Burgernet met een herkenbaar nummer

Gemeentegids in voorbereiding

Wijzigingen voor de gids kunt u rechtstreeks doorgeven aan de uitgever Akse Media BV. Lees meer over: Gemeentegids in voorbereiding