Nieuwsbericht 10 november dag van de mantelzorg in Bedum

Gepubliceerd op: 02 november 2015

Op 10 november organiseert het Steunpunt voor mantelzorgers in Bedum de Dag van de Mantelzorg. Op deze dag zijn er activiteiten om de mantelzorgers in het zonnetje te zetten als blijk van waardering voor het bijzondere en waardevolle werk dat zij verzetten.

Mantelzorgbeleid in ontwikkeling

De gemeenten Bedum, de Marne, Winsum en Eemsmond (BMWE) zijn gezamenlijk begonnen met de ontwikkeling van mantelzorgbeleid. In het beleid besteden de gemeenten aandacht aan de manier waarop mantelzorgers het best ondersteund en gewaardeerd kunnen worden. De BMWE-gemeenten willen mantelzorgers graag betrekken bij deze ontwikkeling. Hiervoor wordt in het najaar een bijeenkomst georganiseerd en een enquĂȘte uitgezet onder mantelzorgers.

Contact

Wilt u meer informatie over hoe de BMWE-gemeenten mantelzorgers willen betrekken bij het beleid, of bent u mantelzorger en kunt u een steuntje in de rug gebruiken, neem dan contact op met het Steunpunt mantelzorg: mw. Bep Martens, T: 050-3014465, E: mantelzorg@welzijnbedum.nl