Nieuws

Gemeentehuis gesloten op Koningsdag

Vrijdag 27 april is het gemeentehuis gesloten in verband met Koningsdag. Lees meer over: Gemeentehuis gesloten op Koningsdag

Controle WOZ – gegevens en huisnummering

Binnenkort start de gemeente met het controleren van WOZ-gegevens. De controle van de WOZ –gegevens vindt jaarlijks plaats. Hierbij wordt ieder jaar in een ruime steekproef een deel van de gemeente doorlopen. De woningen worden op verschillende kenmerken beoordeeld. Denk hierbij aan de aan- en/of afwezigheid van bijgebouwen en de staat van onderhoud van de woning. Deze gegevens zijn van belang voor de waardevaststelling in het kader van de Wet WOZ. Lees meer over: Controle WOZ – gegevens en huisnummering

Kostprijsonderzoek Wmo

De gemeenten Delfzijl, Appingedam, Loppersum, Bedum, Winsum, De Marne, Eemsmond, Oldambt, Veendam, Pekela en Stadskanaal voeren op dit moment een onderzoek uit om per 1 januari 2019 tot reële tarieven te komen voor dienstverlening op het gebied van Wmo Begeleiding, Dagbesteding en Kortdurend Verblijf. Lees meer over: Kostprijsonderzoek Wmo

Incidenteel Cultuurbudget

Organiseert u een project dat betrekking heeft op amateurkunst of erfgoed? Dan is het Incidenteel Cultuurbudget misschien iets voor u. Lees meer over: Incidenteel Cultuurbudget

Meeste suggesties bewoners Bedum verwerkt in beeldkwaliteitsplan mogelijke uitbreiding Friesland Campina

Zuivelconcern FrieslandCampina en de gemeente Bedum presenteerden op donderdag 19 april de plannen voor de toekomstige inpassing van de productielocatie in Bedum in de omgeving. De inpassingsplannen zijn tot stand gekomen in samenspraak met inwoners. Die konden eerder deze maand aangeven hoe de 'beeldkwaliteit' van een mogelijke nieuwe fabriek vorm moet krijgen. Lees meer over: Meeste suggesties bewoners Bedum verwerkt in beeldkwaliteitsplan mogelijke uitbreiding Friesland Campina

Bedumers nemen 'broezend' afscheid van Bedum

'Bedum Broest!'. Onder die vlag nemen de inwoners van Bedum afscheid van 'hun' gemeente. In 2018 staan allerlei activiteiten op het programma waarbij wordt stilgestaan bij de opheffing van de gemeente Bedum per 1 januari 2019. De activiteiten vinden vooral plaats in juni, september en november. Lees meer over: Bedumers nemen 'broezend' afscheid van Bedum

Werk Boterdiep Oz in Bedum hervat

Vorige week werden de wegwerkzaamheden aan Boterdiep Oz in Bedum door de gemeente stilgelegd. Inmiddels is het werk weer hervat. Door de stagnatie wordt de vernieuwde weg later opgeleverd dan gepland. Boterdiep Oz moet nu eind juni klaar zijn. Vrij snel na de start van de werkzaamheden bleek dat de bestaande situatie van de wegconstructie flink afweek van die die in het onderzoek vooraf was vastgesteld. Lees meer over: Werk Boterdiep Oz in Bedum hervat

Hoe reist u van a naar b op het Hogeland?

Woont u op het Hogeland in de gemeente De Marne, Winsum, Bedum of Eemsmond? Dan willen we graag uw mening horen! Lees meer over: Hoe reist u van a naar b op het Hogeland?

Presentatie 'beeldkwaliteit' Bedumer zuivelfabriek

Tijdens een bijeenkomst eerder deze maand konden inwoners van de gemeente Bedum ideeën en suggesties aandragen voor de 'beeldkwaliteit' van de uitbreiding van de zuivelfabriek van FrieslandCampina. De resultaten daarvan worden op donderdag 19 april in het Trefcentrum Bedum gepresenteerd. De bijeenkomst, die voor iedereen toegankelijk is, begint om 19.30 uur. Lees meer over: Presentatie 'beeldkwaliteit' Bedumer zuivelfabriek

Herinnering: Adviesraad Het Hogeland zoekt 3 nieuwe leden

De Adviesraad Het Hogeland zoekt enthousiaste mensen die vanuit hun betrokkenheid, persoonlijke ervaring, interesse en netwerk willen meedenken en adviseren over de aandachtsgebieden binnen de Wmo en jeugdwet. Ze zijn op zoek naar drie nieuwe leden: in ieder geval een secretaris en een lid dat zich bezig gaat houden met communicatie. Lees meer over: Herinnering: Adviesraad Het Hogeland zoekt 3 nieuwe leden

Volgende fase werkzaamheden De Vlijt, Bedum

Op woensdag 18 april wordt begonnen met de volgende fase van de werkzaamheden aan De Vlijt in Bedum. Het gaat om het deel tussen het Geert Reinderspark en de splitsing met De Eiken. Die splitsing wordt ook gestremd. De werkzaamheden duren naar verwachting zes weken. Lees meer over: Volgende fase werkzaamheden De Vlijt, Bedum

Publiek vervoer gestart: aanvullende informatie Wmo-pas en huisgenoten

Afgelopen weken hebben ruim 40.000 Wmo-pashouders een nieuwe Wmo-pas ontvangen. Dit omdat er nieuwe vervoerscontracten zijn afgesloten voor de komende jaren voor publiek vervoer. En niet per gemeente, maar voor heel Groningen en Drenthe. Ondanks alle intensieve voorbereidingen en afstemming is er helaas iets mis gegaan met de naam op de Wmo-pas van sommige vrouwelijke pashouders. Lees meer over: Publiek vervoer gestart: aanvullende informatie Wmo-pas en huisgenoten

Tegenvaller bij werk aan Boterdiep Oz in Bedum

Het werk aan Boterdiep Oz in Bedum is voorlopig door de gemeente stil gelegd. De weg, onderdeel van de belangrijkste noord-zuidverbinding in het dorp, zou van een nieuw wegdek worden voorzien. Ook wordt Boterdiep Oz gedeeltelijk opnieuw ingericht. Het werk ligt stil omdat er onder het huidige wegdek oude bestrating ligt. Die bestrating is in de voorbereiding van de werkzaamheden onvoldoende opgemerkt, ondanks het feit dat er op betrekkelijk grote schaal onderzoek is gedaan. Lees meer over: Tegenvaller bij werk aan Boterdiep Oz in Bedum

Publiek Vervoer Groningen Drenthe gestart: op weg naar integraal vervoer

Op maandag 9 april hebben Harald Bouman (voorzitter interim bestuur) en Jan Bos (directeur) samen met reizigers, vervoerders en medebestuurders het officiële startsein gegeven voor het publiek vervoer in Groningen en Drenthe. Vanaf dit startsein wordt er intensiever samengewerkt aan een integraal vervoersnetwerk op het gebied van publiek en openbaar vervoer. Dat betaalbaar en toekomstbestendig is en waarin duurzaam gebruik wordt gemaakt van alle vervoersmiddelen. Lees meer over: Publiek Vervoer Groningen Drenthe gestart: op weg naar integraal vervoer

Koningsdag 2018 in Groningen: Doe mee met #mijngroningen!

Op vrijdag 27 april viert koning Willem-Alexander met zijn familie Koningsdag in de stad Groningen. Samen met allerlei andere organisaties én de inwoners van Groningen willen wij heel Nederland laten zien dat we trots zijn op onze prachtige stad en regio. Wat maakt Groningen zo bijzonder? Deel het op social media met #mijngroningen! Lees meer over: Koningsdag 2018 in Groningen: Doe mee met #mijngroningen!

Bedumers schetsen aan 'beeldkwaliteit' uitbreiding zuivelfabriek

Ongeveer 70 inwoners werkten op donderdag 5 april in groepen aan de 'beeldkwaliteit' van de uitbreiding van de zuivelfabriek van FrieslandCampina in Bedum. Het concern heeft plannen om naast de huidige vestiging een nieuwe fabriek te bouwen waar melk wordt verpoederd. Het complex wordt dan bijna een keer zo groot als de huidige productielocatie. Lees meer over: Bedumers schetsen aan 'beeldkwaliteit' uitbreiding zuivelfabriek

Ontwerprapport Rondje om de Noord online

Eind vorig jaar konden inwoners ideeën en suggesties indienen die de noordkant van Bedum duurzamer en toekomstbestendig moeten maken. Van de gelegenheid werd flink gebruik gemaakt. De aangedragen ideeën en suggesties zijn gebundeld in een rapport. Lees meer over: Ontwerprapport Rondje om de Noord online

Gemeente Bedum publiceert aanbestedingskalender

De gemeenten Winsum, Bedum, Eemsmond en De Marne en Werkplein Ability publiceren voortaan op hun websites eens per kwartaal een Aanbestedingskalender. Met de publicatie van een aanbestedingskalender geven de gemeenten inzicht in de op het moment van publicatie verwachte aanbestedingen voor de komende periode (2018-2021). Op die manier kunnen ondernemers daar tijdig kennis van nemen. Lees meer over: Gemeente Bedum publiceert aanbestedingskalender

4 april: informatie-avond voor ambassadeurs van Snel Internet Groningen

Op 4 april 2018 organiseert Breedband Noord-Groningen een informatieavond voor iedereen die ambassadeur wil worden van Snel Internet Groningen in de gemeenten De Marne, Winsum, Eemsmond en Bedum. Tijdens deze avond gaan wij met u in gesprek over uw rol als ambassadeur. Lees meer over: 4 april: informatie-avond voor ambassadeurs van Snel Internet Groningen

Pizza-middag voor jonge mantelzorgers van gemeente Bedum

Op woensdag 11 april organiseert Mensenwerk Hogeland een pizza-middag voor jonge mantelzorgers uit Bedum in de leeftijd van 8 t/m 12 jaar. We verzamelen om 15.30 uur bij De Meenschaar, Kapelstraat 9 in Bedum. Daarna wordt er in wandelpas gelopen naar de Pizzeria, alwaar ieder zijn eigen pizza gaat bakken en natuurlijk als die klaar is: opeten! Lees meer over: Pizza-middag voor jonge mantelzorgers van gemeente Bedum